Cadrele didactice s-au plîns că liceul nu deține un stadion propriu, întrucît terenul destinat pentru activitățile sportive a fost privatizat. Noi am luat în considerație această cerere și vom încerca să rezolvăm problema liceului. Pe lîngă aceasta, datorită acordurilor noastre cu partenerii străini, fiecare școală din municipiu va fi echipată cu inventar sportiv necesar!

Copiii sunt – viitorul nostru!