Parcarea de la spitalul republican, terenurile de la maternitatea nr.2, așa numita optimizare a spitalului nr. 4 din centrul capitalei, unde sînt peste 1,5 ha, prețul de piață al căruia este de cîteva milioane euro, terenurile de la spitalul Ignatenco, terenul din spatele spitalului nr.3 „Sf. Treime” sînt doar cîteva cazuri de abuzuri grave a administrației capitalei. În privința tuturor acestora sînt decizii ale CMC, de cedare sau dare în arendă. (nr și copiile deciziilor în acest sens le putem prezenta).

Intenţionăm să oprim furtul terenurilor municipale din preajma instituțiilor medicale. Să le amenajăm, nu să le distrugem. Eu sînt gata să susțin proiecte inovatoare ale tinerilor, cum a fost de exemplu cel de amenajare a scuarului din fața teatrului Cehov, realizat de o persoană de pe lista dlui Nantoi, tînărul Chironda Victor, care cu eforturi mici, dar cu implicare a schimbat la față exteriorul teatrului. Eu voi susține astfel de proiecte.

Аvem deja o înțelegere privind completarea parcului de ambulanţe din Chişinău cu 45 unităţi de transport, inclusiv cu ambulanţe de reanimare, în primul rînd pentru a scurta timpul de reacționare și de sosire la fața locului pînă la 10 minute. Planificăm în cadrul unei instituții medicale municipale să creăm un centru diagnostic modern, dotat cu un tomograf și alt aparataj medical de performanță, unde fiecare locuitor al Chişinăului va putea să facă o investigaţie medicală gratuită o dată la doi ani.